RELACJA
Zdjęcie z przebiegu spotkania

Odbyło się czwarte spotkanie Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej

Zdjęcie z przebiegu spotkania. Fot. Marcin Mielewczyk
31.08.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
31.08.2022

We wtorek 30 sierpnia 2022 r, w Fundacji RC odbyło się czwarte z cyklu spotkań Pomorskiej Akademii Ekonomii Społecznej.

Czwarte spotkanie PAES

Wydarzenie rozpoczęło uroczyste wręczenie podziękowań Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka dla wystawców stoisk Pomorskiej Ekonomii Społecznej, którzy wzięli udział w tegorocznej, 762. edycji Jarmarku św. Dominika.
Podziękowania przedstawicielom ekonomii społecznej z Pomorza wręczyli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP: Katarzyna Weremko – Dyrektor oraz Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju.
W drugiej części spotkania, Maksymilian Flemming – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Heca”, przybliżył uczestnikom Akademii tematykę zwrotnych instrumentów finansowych dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej, w tym m.in ofertę TISE, BGK i innych instytucji finansowych udzielających preferencyjnych pożyczek.
Wydarzenie uatrakcyjnił również poczęstunek przygotowany przez Kawiarnię „Caffe Aktywni” prowadzoną przez przedsięniorstwo społeczne z Gdańska – Fundację „Świat Wrażliwy”.

Projekt

Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS.

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk].
Kontakt

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Siedziba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk