INFORMACJA
Ustawa ES opublikowana

Ustawa o ekonomii społecznej opublikowana!

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Ustawa o ekonomii społecznej opublikowana. Autor: Marcin Mielewczyk
31.08.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
31.08.2022

W poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Ustawę o ekonomii społecznej. Ustawa wejdzie w życie 2 miesiące po jej opublikowaniu, tj. 30 października.

Ustawa o ekonomii społecznej

Ustawa o ekonomii społecznej jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy . Reguluje podstawowe zagadnienia związane z sektorem, w tym w szczególności: definicję przedsiębiorstwa społecznego, zasady funkcjonowania i wspierania przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, nowe sposoby współpracy ekonomii społecznej przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego w realizacji usług społecznych, a także zasady koordynacji polityki w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Ustawa wejdzie w życie 30 października br.

Rozporządzenia do ustawy o ekonomii społecznej

Wraz z ustawą o ekonomii społecznej weszły w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie:

Materiały wdrożeniowe do ustawy o ES

Materiały wdrożeniowe do ustawy o ekonomii społecznej zostały opracowane w Ministerstwie w celu ułatwienia realizacji przez urzędy wojewódzkie zadań wynikających z przedmiotowej ustawy.

Do pobrania
Kontakt

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Siedziba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk