RELACJA
Zdjęcie przedstawia uczestników panelu dyskusyjnego Okrągły Stół Ekonomii Społecznej. Źródło ROPS.

Okrągły Stół Ekonomii Społecznej

Zdjęcie przedstawia uczestników panelu dyskusyjnego Okrągły Stół Ekonomii Społecznej. Źródło ROPS.

W dniu 13.09.2022r. uczestniczyliśmy w spotkaniu Okrągły Stół Ekonomii Społecznej, który odbył się w Europejskim Centrum Solidarności w ramach wydarzenia Solidarni w rozwoju.

Głównym celem panelu dyskusyjnego była refleksja na temat obecnego stanu Ekonomii Społecznej a także możliwych kierunków jej rozwoju.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia :

 • Jakość obecnego wsparcia sektora ES oraz plany na najbliższą przyszłość.
 • Odbiór przez klientów społecznego aspektu działalności przedsiębiorstw
 • Zaangażowanie w sprawy społeczne pracodawców tworzących startupy
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako przestrzeń realizacji społecznych celów przez biznes
 • Nowe rozwiązania w zakresie Ekonomii Społecznej

W ramach podsumowania spotkania podjęto próbę określenia kierunków rozwoju Ekonomii Społecznej w najbliższej przyszłości. Zdecydowana większość uczestników była zgodna, że przedsięwzięcia społeczne oparte o lokalne zasoby, tworzone w ramach lokalnej sieci współpracy mogą być skutecznym narzędziem budującym odporność społeczności na wszelkie kryzysy. Jednocześnie integracyjny i włączający charakter Ekonomii Społecznej pozostanie nadal istotnym elementem działalności wszelkich Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Uczestnikami panelu byli

 • Maciej Kochanowski– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP,
 • Paweł Braun – Inkubator Starter,
 • Joanna Erbel i Zofia Krajewska – CoopTech Hub-centrum technologii spółdzielczych,
 • Magdalena Jabłońska – Spółdzielnia Socjalna Zeroban,,
 • Małgorzata Gojło-Kaligowska – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
 • Tomasz Limon – Pracodawcy Pomorza
 • Karolina Weiner – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota
 • Łukasz Samborski – Fundacja RC
Kontakt

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Siedziba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk