INFORMACJA
Już 27 września odbędzie się kolejne spotkanie Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej!

Już 27 września odbędzie się kolejne spotkanie Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej!

Plakat wydarzenia przedstawiający najważniejsze informacje.
22.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
22.09.2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z Pomorza na kolejne spotkanie APES. Temat przewodni: SPEKTRUM. Granty na doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Spotkanie

Podczas spotkania omówione zostaną następujące kwestie:

 • możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych w projekcie doradczym SPEKTRUM,
 • zasady ubiegania się o pożyczkę w ramach oferty TISE,
 • obowiązki sprawozdawcze Podmiotów Ekonomii Społecznej za 2021r.

Po głównej części spotkania odbędą się indywidualne konsultacje ze specjalistami z Agencji Rozwoju Pomorza.

Data i miejsce

Spotkanie odbędzie się 27.09 (wtorek), godz. 15:00 – w siedzibie Fundacji RC przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku.

Zapisy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy pod linkiem – https://bit.ly/3DGFwqs

Program spotkania

 • 15:00-15:05 Powitanie
 • 15:05-15:45 SPEKTRUM – Pomorski System Usług Doradczych
  – Kto może uzyskać grant,
  – Na co można uzyskać grant,
  – Limity dotyczące dofinansowania,
  – Zasady składania wniosków o dofinansowanie,
  – Kryteria oceny projektów,
  – Najczęściej popełniane błędy.
 • 15:45-16:00 preferencyjna pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z funduszu pożyczkowego TISE
  – Warunki przyznania pożyczki,
  – Parametry pożyczki.
 • 16:00 – 16:15 Sesja pytań i odpowiedzi
 • 16:15 – 18:00 Obowiązki sprawozdawcze Podmiotów Ekonomii Społecznej za 2021 r.
  Indywidualne konsultacje z pracownikami Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Projekt

Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Siedziba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk