KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.


Stan na V 2022:

Miejscowość / NazwaAdresPowiatSubregionPodmiot ProwadzącyKontakt telefonicznyKontakt email
Wejherowoul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo
wejherowskimetropolitalnyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie586 777 991sekretariat@mops.wejherowo.pl
Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie
sztumskinadwiślańskiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich556 404 630gops82433@interia.pl
Rumia (KIS ZAGÓRZE)
84-230 Rumia
ul. Młyńska 8
wejherowskimetropolitalnyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi537 807 430kis@kis.rumia.eu
Bolszewoul. Szkolna 52
84-239 Bolszewo
wejherowskimetropolitalnyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie587 386 645dzial.projektow@gops-wejherowo.pl
Sztumul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
sztumskinadwiślańskiMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie556 406 369sekretariat@mgopssztum.pl
Kartuzyul. Gdańska 10 A
83-300 Kartuzy
kartuskimetropolitalnyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach586 813 078kiskartuzy@interia.pl
gops@poczta.kartuzy.pl
Mikołajki Pomorskieul. Kościuszki 45
82-433 Mikołajki Pomorskie
sztumskinadwiślańskiStowarzyszenie na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej" INTEGRACJA"606 477 883m.palkowska@wp.pl
Łebaul. Kościuszki 90 A
84-360 Łeba
lęborskisłupskiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie598 661 781mopsleba@onet.pl
Gdańskul. Toruńska 8/4
80-747 Gdańsk
GdańskmetropolitalnyFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA"787 960 860katarzynarozmiarek@fundacjafosa.pl
Sopotul. Młyńska 11
81-713 Sopot
SopotmetropolitalnySpółdzielnia Socjalna Kooperacja W Sopocie512 894 161kis@kooperacjasopot.org.pl
Cedry Wielkieul. Osadników Wojskowych 7
83-020 Cedry Wielkie
gdańskimetropolitalnyStowarzyszenie „Podaj Rękę" W Miłocinie504 068 554kis.cedry@gmail.com
Nowy Dwór Gdański (ŻUŁAWSKI KIS)ul. Plac Wolności 22/20
82-100 Nowy Dwór Gdański
nowodworskimetropolitalnyPomorska Akademia Działania w Nowym Dworze Gdańskim575 722 100akademia.pomorskie@gmail.com
Kwidzyn
ul. Odrowskiego 10
82-500 Kwidzyn
kwidzyńskinadwiślańskiFundacja M.A.P.A666 812 944p.stec@mapaobywatelska.org.pl
Gdańskul. Solec 4
80-564 Gdańsk
GdańskmetropolitalnyGdańska Spółdzielnia Socjalna58 341 33 78gdagss@wp.pl