ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką ,która zapewnia zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U.2021, poz. 1934), wydanego na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.2021, poz. 573, 1981). ZAZ tworzy się w celu przygotowania osób z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku, w tym – w miarę możliwości – do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. ZAZ oferują płatne zatrudnienie, a także rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą.


Stan na I 2022:

Miejscowość/NazwaAdresPowiatSubregionKontakt telefonicznyKontakt email
Sztum (ZAZ Pod Dobrym Aniołem)ul. Żeromskiego 8,
82-400 Sztum
sztumskinadwiślański55 640 35 65 sekretariat@zazsztum.pl
Czarneul. Zamkowa 17,
77-330 Czarne
człuchowskipołudniowy59 833 38 86zaz@czluchow.org.pl