POMORSKI KOMITET ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regulamin PKRES 2224 autorstwa Martyna Bomba


Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – kadencja 2022-2024

Sekretariat

Sekretariat Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Sekretarz PKRES:
Maciej Kochanowski
tel.: 58 32 68 754; email: m.kochanowski@pomorskie.eu

Zadania

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję doradczo-opiniującą Zarządu Województwa Pomorskiego działań podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Został powołany uchwałą Nr 36/317/22 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii o regionalnym programie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących planowania usług społecznych;
 • monitorowanie realizacji regionalnego programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 • współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie promocji ekonomii społecznej w regionie;
 • współpraca w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w ramach programu rozwoju ekonomii społecznej;
 • współpraca w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej;
 • udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych mających wpływ na sektor ekonomii społecznej w regionie;
 • inicjowanie, organizacja lub współorganizacja inicjatyw mających na celu rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie.

Skład Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – kadencja 2022-2024

 1. Katarzyna Weremko – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Współprzewodnicząca)
 2. Maciej Kochanowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Sekretarz)
 3. Ludwik Szakiel – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 4. Magdalena Siwiec – przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 5. Marcin Fuchs – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 6. Bartosz Kozicki – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 7. Paulina Kamińska – przedstawicielka Urzędu Miasta Ustka
 8. Anna Olkowska-Jacyno – przedstawicielka Urzędu Miasta Malborka
 9. Radosław Cebela – przedstawiciel Urzędu Gminy w Żukowie
 10. Anita Richert-Kazimierska – przedstawicielka Urzędu Gminy Kolbudy
 11. Małgorzata Niemkiewicz – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 12. Jolanta Szewczun – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu
 13. Łukasz Brządkowski – przedstawiciel Ruchu Inicjatyw Obywatelski Tczew
 14. Justyna Rozbicka-Stanisławska – przedstawicielka Pomorskiego Konwentu CIS KIS
 15. Ewa Myśków – przedstawicielka Stowarzyszenia Integracja na Plus w Skarszewach
 16. Wioletta Skok – przedstawicielka Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
 17. Piotr Stec – przedstawiciel Fundacji M.A.P.A. Obywatelska (Wiceprzewodniczący)
 18. Bartłomiej Engelbrecht – przedstawiciel Fundacji Dla Was
 19. Magdalena Jabłońska – przedstawicielka Spółdzielni Socjalnej „Zeroban”
 20. Łukasz Samoborski – przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
 21. Agnieszka Biernacka – przedstawicielka Słowińskiej Grupy Rybackiej
 22. Zofia Stodoła – przedstawicielka Fundacji „PRZYSTAŃ”
 23. Katarzyna Dudzic – przedstawicielka Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
 24. Mariusz Florczyk – przedstawiciel Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórze”
 25. Natalia Siuda-Piotrowska – przedstawicielka Fundacjai Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”
 26. Małgorzata Ciecholińska – przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”
 27. Patrycja Czawłytko – przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku
 28. Ewa Filipska – przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie
 29. Małgorzata Święcka – przedstawicielka Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
 30. Sławomir Erber – przedstawiciel Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
 31. Marzena Starnawska – przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego
 32. Michał Kubiak – przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Politologii
 33. Ewa Czeplina – przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” (Współprzewodnicząca)
 34. Tomasz Smorgowicz – przedstawiciel Pracodaców Pomorza
 35. Elżbieta Markowska – przedstawicielka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
 36. Tomasz Limon – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
 37. Marcin Kacpura – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 38. Paweł Kamiński – przedstawiciel Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku

Dokumenty do pobrania