RELACJA
Spotkanie APES – rozmawiano o systemie „Spektrum”

Spotkanie APES - rozmawiano o systemie "Spektrum"

Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania APES. Fot. Marcin Mielewczyk
28.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
28.09.2022

We wtorek 27 września 2022 w siedzibie Fundacji RC w Gdańsku odbyło się kolejne, piąte spotkanie Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej.

V spotkanie APES

Temat przewodni wydarzenia stanowił system „Spektrum”, o którym opowiedziały jego realizatorki z Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Podczas spotkania można się było dowiedzieć m.in. kto i na co może otrzymać grant, jakie są zasady dofinansowania oraz jak prawidłowo złożyć wniosek w systemie. Przedstawicielki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku (ARP) przybliżyły także uczestnikom spotkania warunki oraz parametry pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej z funduszu TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W drugiej części Akademii omówiono natomiast obowiązki sprawozdawcze PES oraz rozmawiano nad aktualnościami dotyczącymi sfery ES w regionie. Całość wydarzenia tradycyjnie dopełniła przestrzeń do wzajemnych dyskusji przy smacznym poczęstunku przygotowanym przez Kawiarnię Caffe Aktywni.

Projekt

Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS.

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk]

Do pobrania
Kontakt

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Siedziba

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk